Valencià | Español | English

Probeltefito

Packaging

Encara hi ha molts sectors on les marques encara no han valorat la important diferenciació que pot suposar un bon disseny de packaging. El dels productes fitosanitari era un d'ells, i per això no vam poder rebutjar l'oportunitat de crear per Probelfito una nova línia d'envasos atractiva, funcional i totalment diferent al que feien els seus competidors.


Más en Packaging